Verwijzing

Ergotherapie Haren is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts een afspraak kunt maken. In dit geval brengt de ergotherapeut uw (huis)arts/specialist, met uw toestemming, op de hoogte van het feit dat u of uw kind behandeld wordt en waarom. Dit zal gebeuren na de intake.
Mocht het zo zijn dat er alsnog een verwijzing nodig is, dan kunt u deze alsnog opvragen bij uw huisarts en/of specialist. Indien u daarvoor toestemming geeft, dan kunnen wij dat ook voor u verzorgen.