Behandelstrategieën

De behandelstrategie hangt af van uw handelingsvraag en uw specifieke situatie. Zo kunt u denken aan adviezen en training rondom het aanpassen van de activiteit(en) zelf of deze op een andere manier uitvoeren al dan niet met hulp, hulpmiddelen of voorzieningen.
We kunnen u begeleiden in het uitproberen van een andere werkmethode of de inzet van hulpmiddelen, zodat u de oplossing krijgt die bij u en uw situatie past.

Wij ondersteunen u bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen. Zowel bij de gemeente, het UWV of de zorgverzekeraar. Indien gewenst, overleggen wij voor u met deze instanties omtrent uw aanvraag om de juiste voorziening te selecteren. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het leren gebruiken van het gekozen hulpmiddel.

Onze ergotherapeuten zijn specifiek geschoold in:
• EDOMAH
• Parkinson
• NAH
• MS
• ASS
• Reumatische aandoeningen
• Chronisch pijn