Team Ergotherapie Haren

De medewerkers van Ergotherapie Haren vormen een hecht team, waarbij zowel onderlinge samenwerking als samenwerking in de wijk centraal staan. De therapeuten hebben uiteenlopende specialismen waardoor wij optimaal kunnen aansluiten bij de veelzijdigheid in hulpvragen van cliënten. Door een intensieve samenwerking met paramedische praktijken en gezondheidscentra zijn we breed vertegenwoordigd.

Iedere therapeut bij Ergotherapie Haren is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is actief lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland

Sinds december 2021 is het hele team geschoold en gecertificeerd als ReAttach therapeuten.