Arbeid

Wanneer u door mentale of fysieke klachten niet meer in staat bent uw werk optimaal uit te voeren, kan een ergotherapeut u ondersteunen om dit te verbeteren. Dit gebeurt enerzijds door de belastende factoren te verminderen, anderzijds door de belastbaarheid te vergroten. Denk hierbij aan:
• Het aanpassen van de werkplek
• Advies over dagindeling
• Het aanleren van een juiste werk/zithouding, til-techniek etc.

In de praktijk vindt de behandeling vaak op de werkvloer plaats om zo de cliënt en de omgeving optimaal op elkaar af te stemmen.
Waar nodig vindt samenwerking plaats met de werkgever of andere betrokkenen. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van cliënt.