Kinderen op school

De kinderergotherapeut kan een kind op school observeren en instrueren, maar ook de leerkracht ondersteunen over hoe het kind het beste gecoacht of begeleid kan worden.

Wij worden ingeschakeld door een school als;
• Een kind niet leesbaar schrijft
• Veel individuele begeleiding nodig is en dit problemen geeft in de groep
• Het knippen, tekenen en knutselen veel problemen geeft
• Het tempo van handelen ver achterblijft
• Een kind heel onrustig is in de groep
• Een kind een lichamelijk of verstandelijke beperking heeft
• De leerkracht zich afvraagt;
– Hoe kan ik zorgen dat dit kind goed mee kan doen met de groep?
– Zijn er tips en adviezen wat betreft de inrichting van het lokaal / de materialen die we gebruiken?
– Hoe zit de prikkelverwerking van dit kind in elkaar? Hoe kan ik daarmee omgaan binnen de groep?

Plan van aanpak op school
Wij kunnen in de klas een SCHOOLAMPS afnemen. Dit is een gestandaardiseerde observatiemethode om de motorische en procesmatige vaardigheden van het kind in kaart te brengen, waarbij deze vergeleken worden met de vaardigheden van leeftijds- genoten met dezelfde problematiek.

De observatie gebeurt terwijl het kind twee activiteiten in de klas uitvoert die hij/zij wel kan doen, maar die ook een uitdaging vormen voor hem/haar.
Aan de hand van de uitkomsten van deze SCHOOLAMPS worden praktische adviezen en tips gegeven aan de leerkracht zodat het kind, indien nodig, een behandeltraject ingaat om bepaalde vaardigheden te trainen of verbeteren.