Doelgroep

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen verwezen worden naar de kinderergotherapeut.
Dit kunnen kinderen zijn met een beperking door ziekte of een ongeval. Maar ook kinderen die een afwijkende ontwikkeling doormaken of problemen hebben met schrijven of de fijne motorische taken. Onze kinderergotherapeut is tevens Sensorisch Integratie therapeut en kan zodoende ook problemen rondom de prikkelverwerking meenemen in de behandeling.

Kinderen met een ernstig motorische beperking (EMG) kunnen wij goed begeleiden op het gebied van voorzieningen en hulpmid- delen. Zowel wat betreft het aanvragen ervan via de WMO (de gemeente) of de zorgverzekeraar, maar ook in het begeleiden en/of trainen bij het gebruik van de voorziening of hulpmiddel.

Onze specialismen liggen bij problematiek rondom: 
• ADHD
• ASS
• EMG
• Onbegrepen gedrag
• Zintuiglijke beperkingen

Wij zijn geschoold in:
• Schrijftraining
• Zit- en lighouding
• Prikkelverwerking (Sensorische Integratie)