Kinderen

Wij behandelen kinderen en jongeren tot 18 jaar met beperkingen. Onze kindertherapeuten helpen deze kinderen met voorzienin- gen en hulpmiddelen.
De behandelingen zijn er opgericht dan kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.
De kindertherapie ondersteunt ook op scholen door mee te kijken en te denken hoe een kind het beste begeleid kan worden.