Wat is kinderergotherapie?

Ergotherapie bij kinderen richt zich op zelfredzaamheid, spel en het meedoen op school.
Het gaat hierbij om alle handelingen die kinderen leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen zijn en die kinderen zelf en de opvoeders belangrijk vinden om te leren.

Zowel het kind als zijn ouders/opvoeders staan centraal in de omgeving waar het handelen aangeleerd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; thuis, school, sportclub en speeltuin.

Het kunnen uitvoeren van een handeling hangt samen met meerdere factoren, die allen een rol spelen bij het bepalen van de uiteindelijke behandelstrategie. Het gaat hier om de factoren:

• Juiste dosering van de spierkracht
• Oog-oog- en oog-handcoördinatie
• Ruimtelijk inzicht
• Evenwicht en balans
• Zintuiglijk een goed geïntegreerde waarneming & verwerking van prikkels uit de omgeving
• Plezier beleven aan bewegen en handelen

Naast de motoriek (grof en fijn), die nodig is om een handeling aan te leren, spelen er ook procesmatige aspecten mee die maken of een taak uitgevoerd kan worden. Zoals:

• Volgorde aanbrengen in de taak
• Tempo houden
• Organiseren van de werkplek 

• Verzamelen van spullen
• Initiatief nemen
• Doelgericht zijn
• Opruimen

Maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling en in sommige gevallen de prikkelverwerking vormen een onderdeel van het ergo-therapeutische behandelplan.