zit- en lighouding

In de ergotherapie zijn zit- en lighoudingen belangrijk. Vooral als de cliënt mobiel beperkt is en aangewezen is op bijvoorbeeld een rolstoel. Een onjuiste zit- en/of lighouding kan immers leiden tot problemen als decubitus, contracturen en/of afwijkingen in de wervelkolom. Ook is de houding van belang bij bijv. het eten en drinken. Goed zitten is een voorwaarde voor een goede arm-handfunctie.

Op basis van de diagnose besluit de ergotherapeut of aanpassen van het gebruikte hulpmiddel of de voorziening mogelijk is of dat wordt overgegaan tot de aanvraag of aanschaf van een nieuw(e) hulpmiddel of voorziening.

De ergotherapeut kan de cliënt begeleiden in de aanvraagprocedure, tot de voorziening naar tevredenheid getroffen is. In dit proces kan de ergotherapeut een bemiddelende rol spelen tussen de cliënt en de verstrekkende instantie. De ergotherapeut traint en begeleidt de cliënt en/of het cliëntensysteem hoe om te gaan met het hulpmiddel. Bijvoorbeeld met de orthese en de zit- of ligduur van het hulpmiddel.

lees meer