zelfredzaamheid

Zelfverzorgingsactiviteiten, zoals wassen, aan/uitkleden, toiletgang en eten en drinken bepalen de zelfredzaamheid. Een cliënt kan deze activiteiten actief, ondersteund actief (beperkte ondersteuningszorg voldoet) of passief (derden leveren de zorg) uitvoeren. Kan een persoon dit niet meer of beperkt zelf, dan kan de ergotherapeut een oplossing bieden. De mogelijkheden en beperkingen van de cliënt worden geanalyseerd door observatie, testen en gesprekken met cliënt en/of cliëntsysteem. De uitkomst van deze analyse bepaalt of er gekozen wordt voor een training, adviseren van hulpmiddelen, het aanpassen van de fysieke omgeving en/of het adviseren van het cliëntsysteem. De cliënt leert opnieuw of op een andere wijze handelen of omgaan met de hulpmiddelen en voorzieningen. De ergotherapeut begeleidt en traint hiertoe de cliënt in de dagelijkse situaties. Instructie en begeleiding van het cliëntsysteem maakt onderdeel uit van de training. De ergotherapeut zorgt voor de aanvraag van de grotere voorzieningen bij de daarvoor aangewezen instantie. Kleine hulpmiddelen kunnen kosteloos worden uitgeprobeerd, wanneer deze op de praktijk aanwezig zijn.

P1040746

lees meer