vrije tijd en spel

De kwaliteit van vrije tijd zit vooral in het kunnen meedoen aan spelen of sporten en het doen van hobby’s. Kan een cliënt door problemen dit niet meer doen, dan kan de ergotherapeut een oplossing bieden. Door analyse van de activiteiten die met vrije tijd en spel te maken hebben worden de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in beeld gebracht. De cliënt leert tijdens een training opnieuw of anders handelen of omgaan met de hulpmiddelen en voorzieningen. De ergotherapeut begeleidt en traint hiertoe de cliënt bij het uitoefenen van een spel, sport of hobby. Trainingen vinden bij voorkeur plaats op de praktijk. Instructie en begeleiding van het cliëntsysteem is onderdeel van de training. We adviseren het cliëntsysteem over spel en materiaal(keuze). Hierbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau en de verschillende zintuigen van de cliënt. De ergotherapeut ondersteunt bij het verkrijgen van de juiste voorzieningen en/of hulpmiddelen en geeft instructie.

lees meer