sensorische integratie

Met onze zintuigen nemen wij onze omgeving waar. Wanneer waargenomen informatie niet goed verwerkt wordt, beïnvloedt dat het bewegen. Het goed op elkaar afstemmen van waarnemen en bewegen is nodig om doelgericht te handelen. Dit heet sensorische integratie. Problemen op dit gebied uiten zich in slechte concentratie, slecht handschrift, houterige motoriek, hyperactiviteit, onhandigheid, gedragsproblematiek of bewegingsangst. De ergotherapeut test en observeert de cliënt. Ook nemen we vragenlijsten af in de thuissituatie of op school. Op basis van de behandeldoelen stellen we een behandelplan op. Hierin staat hoe, door (spel)activiteiten, de zintuiglijke informatie gedoseerd en gecombineerd wordt aangeboden voor een optimale alertheid en zintuiglijke prikkelverwerking. Een cliënt doet nieuwe ervaringen op en leert adequaat handelen. De training sluit aan bij de thuis-, school- en/of werksituatie. Schrijftraining behoort ook tot de mogelijkheden. Op basis van de testen en observaties wordt een rapport geschreven. Dit bespreken we met de direct betrokkenen. We gebruiken ter ondersteuning en verduidelijking video-opnames van de observaties. Ook adviseren we hen over de omgang met de cliënt in het dagelijkse leven.

sensorische-integratie-01

lees meer