nieuws

Coronavirus

Ook tijdens de Coronacrisis gaat de dienstverlening van onze praktijk gewoon door. Ergotherapie wordt gezien als een cruciaal beroep. Ergotherapeuten helpen de continuïteit van ons zorgstelsel te waarborgen. zo wordt geprobeerd om overbelasting van o.a. huisartsen en ziekenhuizen te voorkomen. In het algemeen:

Praktijk voor ergotherapie de Jonge & Roorda handelt conform de richtlijn van het RIVM, de adviezen van de lokalen GGD en de beroepsgroep Ergotherapie Nederland.

wat betekent dit voor u als klant?:

u wordt gebeld door de ergotherapeut met de vraag of het ergotherapeutisch consult telefonisch kan worden gedaan

  • als het wenselijk of noodzakelijk is dat de ergotherapeut bij u thuis komt, bellen we aan het begin van de dag met de vraag of u gezondheidsklachten heeft zoals niezen, hoesten, keelpijn of koorts. In dat geval gaat de afspraak niet door.
  • de ergotherapeut schudt geen handen bij binnenkomst of vertrek en blijft zo veel mogelijk op 1,5 m afstand va u en uw huisgenoten.
  • Het kan zijn dat de therapeut handschoenen draagt o.a. bij noodzakelijk lijfelijk kontakt.
  • dit alles om de gezondheid van u en ons zo goed mogelijk te borgen

met vriendelijke groet,

Mieke de Jonge, Nienke Roorda, Sieto Reitsma en Evelyne Zijlstra

Sinds april 2018 zijn Nienke Roorda en Mieke de Jonge geregistreerd kinderergotherapeute.

Voor ouders van kinderen met autisme hebben we 1 avond per maand een bijeenkomst op de woensdagavond van 19.30-21.30 uur. Dit doen we samen met de organisatie: MAMAVITA. U bent van harte welkom.

  • Wij zijn per december 2014 een samenwerking aangegaan met bureau Volzin om jongeren met een Wajong-uitkering te re-integreren naar werk! Bel gerust voor meer informatie.