communicatie

Mensen communiceren verbaal en non-verbaal. Bij een beperking zoekt de ergotherapeut samen met een cliënt naar een oplossing via vervangende spraakhulpmiddelen en -aanpassingen. Het doel is om zo optimaal mogelijk te kunnen communiceren, ook bij bijvoorbeeld het bedienen van een elektrische rolstoel en/of computers.

De ergotherapeut bepaalt aan de hand van taal- en handfunctietesten en vragenlijsten wat het niveau van communiceren is van de cliënt, zowel in het spreken als het begrijpen van taal. Dit gebeurt vaak in samenwerking met een logopedist.

De ergotherapeut en de behandelende logopedist beoordelen wat de mogelijkheden, wensen en beperkingen zijn in relatie tot de bestaande hulpmiddelen. Tijdens de training leert de cliënt op een andere manier communiceren zoals schrijven, aanwijzen, typen of via hoofdbediening. De ergotherapeut doet de begeleiding, instructie en training van de cliënt of cliëntsysteem. De ergotherapeut kan u begeleiden bij het aanvragen van deze communicatiehulpmiddelen.

P1010021

lees meer