productiviteit

Als een persoon zijn taken in en buiten huis onvoldoende of niet zelf kan uitvoeren dan kan de ergotherapeut advies geven om dit te verbeteren of te trainen. Wij brengen de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt bij het uitvoeren van activiteiten die met productiviteit te maken hebben (werk, school, huishouding) in beeld. Deze analyse wordt gemaakt door (werkplek)observatie, testen en gesprekken met de cliënt.Op basis van de uitkomst besluit de ergotherapeut of de oplossing moet worden gezocht in training of in het aanpassen van de omgeving. Tijdens de training leert de cliënt opnieuw of op een andere wijze te handelen of omgaan met de hulpmiddelen en voorzieningen. De ergotherapeut instrueert, begeleidt en traint de cliënt hierbij in situaties waarin de ‘nagebootste’ activiteit een rol speelt. Dit zal thuis, op school of in de werkomgeving van de cliënt plaatsvinden.

ergo-wonen-productiviteit

lees meer