nieuws

Sinds april 2018 zijn Nienke Roorda en Mieke de Jonge geregistreerd kinderergotherapeute.

Voor ouders van kinderen met autisme hebben we 1 avond per maand een bijeenkomst op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur. Dit doen we samen met de organisatie: MAMAVITA. We komen samen op dinsdagavond 20 januari 19.30-21.30 uur. U bent van harte welkom. Het thema is deze avond: muziektherapie, er komt een muziektherapeut om te vertellen wat muziektherapeuten kunnen betekenen voor onze kinderen.

Wij zijn per december 2014 een samenwerking aangegaan met bureau Volzin om jongeren met een Wajong-uitkering te re-integreren naar werk! Bel gerust voor meer informatie.