verwijzing

De ergotherapiebehandeling mag gegeven worden op verwijzing van een huisarts of specialist. Huisartsen/specialisten hebben onze verwijsformulieren, maar deze zijn ook rechtstreeks te downloaden (zie knop hieronder). Vaak stuurt uw huisarts/specialist deze verwijzing naar onze praktijk. U wordt dan binnen een week gebeld voor het maken van een afspraak.

U kunt ook zelf bellen met onze praktijk voor een intake en de ergotherapeut beoordeelt dan in het intake gesprek of u een verwijzing nodig hebt, dit heet directe toegankelijkheid ergotherapie.
Soms krijgt u de verwijzing voor ergotherapie mee naar huis, zodat u zelf een ergotherapeut kunt kiezen. U kunt ons dan rechtstreeks benaderen voor het maken van een afspraak.

Bij onduidelijkheid of u een ergotherapeut dan wel een andere therapievorm zoekt, kunt u ons altijd bellen.  Algemene vragen over ergotherapie kan onze secretaresse beantwoorden. Voor meer specifieke of individuele vragen is het mogelijk één van onze ergotherapeuten aan de lijn te krijgen.

download